آگهی آرسی
تماس بگیرید
شماره آگهی: 4960
آگهی آرسی
۳۹۰ متر زمین

توضیحات آگهی

هوالرزاق
سیاه سنگ
خیابان سرهنگ ها
۳۹۰ متری
کاربری سوله سازی
انشعابات داخل کوچه
آب چاه بر۱۳ ۱کله
خانم عباسی
۰۹۹۱۵۰۵۰۹۴۲

برچسب‌ها: