آگهی آرسی
تماس بگیرید
شماره آگهی: 2453
آگهی آرسی

توضیحات آگهی

انجام هم کارهای گچکاری لکه گیری پذیرفته میشود
انواع نورمخفی، ابزار ،«طرح های جدید»و غیره..
(تغییرات منزل از تخریب و خرده کاری بنایی تا گچکاری و..تکمیل پذیرفته میشود.
«اجرای کار تمیز و فوری»
(تمامی نقاط شهر)