آگهی آرسی
آگهی آرسی

توضیحات آگهی

سه زباله سه رول کوچیک 60 عدد رنگ زرد سایز ۵۵*۴۴ سانتی متر

خصوصیات پرفراژدار

کیسه زباله سه رول متوسط 42 عدد رنگ سبز سایز 55+70 سانتی متر

خصوصیات پرفراژدار

کیسه زباله سه رول بزرگ 30 عدد رنگ آبی سایز
65+80

خصوصیات پرفراژدار

قیمت روی محصول ها ۴۱۹۰۰
با تخفیف فقط ۲۱۰۰۰

مناسب برای مصارف منازل ، مراکز صنعتی ، و بیمارستانی …