آگهی آرسی
آگهی آرسی

توضیحات آگهی

کوادکوپتر سالم سالم میباشد دارای دو ملخه اضافه، در دفترچه هم نوشته شده که دو ملخه اضافه دارد با تمام وسایل های خود دستگاه این کالا کاملا نو می‌باشد کلا ۲بار برای تست امتحان شده