آگهی آرسی
تماس بگیرید
شماره آگهی: 2573
آگهی آرسی

توضیحات آگهی

پلاتین کنتاکتور زیمنس آلمان اصلی با کدهای 3RT1056 , 3RT1054 , 3RT1044 , 3RT1036 , 3RT1035 , 3RT1034 , 3TA26 , 3TF51 , 3TF48 , 3TF44