آگهی آرسی
آگهی آرسی
پرداخت فوری تسهیلات به مالکین محترم »»» 0912«««

توضیحات آگهی

پرداخت فوری تسهیلات به مالکین محترم سیم کارت »»» 0912«««
سیم کارت رند ✓
سیم کارت نیمه رند ✓
سیم کارت معمولی ✓
( کدهای ۱ الی ۹ ) ✓
پرداخت تسهیلات تا ۹۰ درصد الی ۹۵ درصد قیمت روز سیم کارت
پرداخت فوری وام سرمایه تسهیلات روی طلا # سکه # جواهرات :
پرداخت تسهیلات فوری تا ۹۵ درصد قیمت روز طلا # سکه # جواهرات
»»»نگهداری تمامی وجوهات امانتی طلا # سکه # جواهرات در صندوق امانات بانک ملی «««
پرداخت وام کارمندی :
پرداخت تسهیلات وام تا ۵ برابر خالص دریافتی
پرداخت فوری وام ملک :
پرداخت تا ۵۰ درصد قیمت روز ملک
پرداخت فوری وام خودرو :
پرداخت تسهیلات تا ۵۰ درصد قیمت روز خودرو