آگهی آرسی
66,000,000 تومان
شماره آگهی: 6333
آگهی آرسی
پراید۱۱۱sxهیدرولیک1389

توضیحات آگهی

مدل۸۹ بدون رنگ شاسی سالم
تکبرگ سند
بازدید کرمان
بیمه۱۱ماه.لاستیکها۹۰درصد
بشرط کارشناسی