آگهی آرسی
تماس بگیرید
شماره آگهی: 2591
آگهی آرسی

توضیحات آگهی

سه عدد پمپ هیدرولیک دنده ای شیمادزو ژاپن و شیر هیدرولیک پروپشال پارکر آلمانی و شیر هیدرولیک کنترل جهت ویکرز انگلیسی و دو عدد شیر پنوماتیک کره ای و کوپلینگ هیدرولیک آلمانی و پنوماتیک ژاپنی