آگهی آرسی
آگهی آرسی
نظافت منزل و اشپزی و نگهداری از نوزاد

توضیحات آگهی

از ۸صبح تا ۶ عصر.هرروز بغیر از پنجشنبه و جمعه.اشپزی و نظافت و نگهداری نوزاد.حقوق ماهانه ۲۲۰۰