آگهی آرسی
تماس بگیرید
شماره آگهی: 5934
آگهی آرسی

توضیحات آگهی

برای اولین بار درایران وکانادا ازتولید به مصرف مایع ومحلول ضدعفونی کنندهORGA فقط کافی است یکبار امتحان کنیدپس ازخرید پس گرفته میشود ما به همه سفارش میکنیم ازکودک تاسالمند این مایع رااستفاده نمایید مایع ومحلول ضدعفونی کننده با دهها ویژگی خصوصا دستها سطوح وفضای عمومی مناسب برای ادارات نهادها مراکز نظامی شرکتها باشگاههای ومراکز فرهنگی ورزشی صنوف مراکز بیمارستانی وتوانبخشی موردتایید ازمایشگاهای معتبرایران وجهان دارای سیب سلامت
قابلیت نابودسازی ۹۹/۹۹۹۹درصد ویروس باکتری قارچ وعوامل بیماری زا درمدت زمان یک دقیقه
ضدعفونی کننده دست وصورت وعاری کننده تمام بدن ازانواع ویروس باکتری وقارچ وسطوح استفاده جهت شسشوی موادغذایی خصوصا میوه وسبزیجات
استفاده بصورت بخور درکلیه اماکن ها جهت استریل کردن محیط جهت خرید محصول ازبازار امید به ادرس www.bazareomid.com مراجعه نمایید برای اطلاعات بیشتر باشماره ۰۹۱۲۵۳۴۸۴۸۷و۰۹۱۰۹۴۵۴۰۲۶ تماس نمایید درصورت خریدوحتی استفاده پسندیده نگردید پس گرفته میشود عواید فروش این محصول جهت حمایت فرشتگان زمینی توانیابان ذهنی اوتیسم وسندروم داون میباشد نمایندگی فروش وتوزیع محصول تمام ارگانیک وگیاهی ORGA موسسه نیکوکاری توانمندسازی امید