آگهی آرسی
120,000 تومان
شماره آگهی: 5787
آگهی آرسی

توضیحات آگهی

این دستگاه جهت تشخیص وپیدا کردن فلزات مختلف ولوله فلزی تاسیسات واسکلت فلزی ساختمان و…. در زیر خاک یا پشت دیواراستفاده میشود