آگهی آرسی
800 تومان
شماره آگهی: 2810
آگهی آرسی

توضیحات آگهی

مست هستش اسم صدا می کنه بیا نه سه کلمه صبحت می کنه فلیم مرغ مینا رو ندارم هستن مشتری واقعی هستش تماس بگیر تفخیف ندارم خودم ازش کم کردم فوری قشنگ اگهی بخوان بازی نده مرغ میناه همین با فقش مینا نره هستش ۳۶کلمه صبحت می کنه اين ها حرف زدنش بابا مامان من زهرا محمود 2225 بيا مينا ممنون هان صدای ډزگير سلفه وا اهه فربوډ عرفان سلام مينا بوس بده صدای ډر صدای طوطی صدای کلاغ صدای سگ صدای سوت صدای بلبل صدای بچه ميگه اوا صدای اوردک ميگه بگ بگ لووو ميگه زهرا ميگه عکسش هستش بینید دیگه عکس نخا مرغ مینا یک سالش هست بخری زنگ بزن نمی خوای مزاحم نشو قيمتش با قفس ۸۰۰تومان فوری فقط تهړان بيان