آگهی آرسی
آگهی آرسی

توضیحات آگهی

فروش مادربرد کامپیوتر همراه با سی پی یو GIGABYTE GA-945PL-S3
DDR2
سالم است

اگر خریداری پیامک بفرست