آگهی آرسی
آگهی آرسی

توضیحات آگهی

فروش زمین مسکونی 325 متر تو بافت اب برق گاز برای ساخت ساز
قیمت عالی (2/900 دو میلیون پنصد هزار تومان)
ویو ابدی وجای دنج
بابل بندپی شرقی
گلیا کوهپایه سرا