آگهی آرسی
تماس بگیرید
شماره آگهی: 6499
آگهی آرسی

توضیحات آگهی

فروش140 متر زمین بافت مسکونی برای ساخت ساز خانه ویلای
مازندران بابل بندپی شرقی