آگهی آرسی
آگهی آرسی

توضیحات آگهی

خودرو سیتروئن c5بسیار تمیز فنی موتوری سالم
کمک هاسالم
شیشه ها برقی
صندلی ها برقی
لاستیک ۸۰درصد
گلگیر جلو و نصف در جلو سمت شاگرد