آگهی آرسی
آگهی آرسی

توضیحات آگهی

بسم الله الرحمن الرحیم
محصول امسال الشتر در کیسه های بزرگ کوچک عالی ترین سیب زمینی منطقه خوش قالب بدون چیچک