آگهی آرسی
تماس بگیرید
شماره آگهی: 4191
آگهی آرسی

توضیحات آگهی

زمین دور تا دور دیوار کشیه شصد متر بنا پونزده متر انباری تکمیل استخر ذخیره آب تکمیل بنا سفت کاری شده در و پنجره نصب شده نیم ساعت اب و چاه عمیق مدار دوازده آب و برق و گاز ندارد
با خریدار واقعی کنار میام