آگهی آرسی
آگهی آرسی

توضیحات آگهی

تهیه و ارسال انواع گاو و گوساله در نژاد های اصیل سمینتال شرابی ،هلشتاین اصیل شیری ،سویسی،بلژیکی و محلی با توجه به سفارش و درخواست مشتری