آگهی آرسی
آگهی آرسی
خدمات مالی و حسابداری – بیمه – مالیات

توضیحات آگهی

1- هر گونه خدمات مالی و حسابداری- ارسال لیست بیمه – اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد، اظهارنامه مالیات حقوق ،گزارشات معاملات فصلی ماده 169
2- مشاوره بیمه و بازنشستگی
3- مشاوره مالیات ( ارزش افزوده ،عملکرد،ماده 169)
4-خدمات مالی در منزل
5-تدریس مفاهیم و اصول حسابداری
6- مشاوره در خرید نرم افزار مالی