آگهی آرسی
آگهی آرسی
تولید وخریدو فروش انواع پودر گرافیت وضایعات الکترود گرافیتی

توضیحات آگهی

تولید وخریدو فروش انواع پودر گرافیت{پودر گرافیت چرب وخشک/پودر گرافیت کم سولفور وپرسولفور/کک کلسینه شده }
خریدانواع ضایعات الکترود{الکترود گرافیتی ونیپل گرافیتی وآندگرافیتی}
{تعمیر وباز سازی ورزوه زنی انواع الکترود ونیپل گرافیتی}
فروش انواع مصالح نسوز{اجرنسوز درانواع مختلف/جرم ریختنی/پتوی سرامیکی درانواع مختلف/خاک نسوز/خاک شاموتی/بوته های ریخته گری درسایز های مختلف}
تولید انواع بوته گرافیتی وضایعات الکترود گرافیتی{شفت/لوله/بلوکه و…}
تراشکاری وماشینکاری انواع قطعات گرافیتی{شفت /لوله /بلوک /میله گرافیتی}
ساخت وتعمیر انواع کوره{انواع کوره های الومینیم( دایکست)/ریلی و واگنی/کوره های عملیات حرارتی/کوره های ازمایشگاهی /کوره های ذوب ومس وبرنج/کوره های زمینی/تعمیر انواع کوره ها}
برای اطلاع بیشتر به سایت sales @rplia-co.ir
شماره تماس/09128871014مهندس اکبری
02832240609