آگهی آرسی
آگهی آرسی
تراشکاری وماشینکاری انوا ع قطعات گرافیتی

توضیحات آگهی

تراشکاری وماشینکاری انواع قطعات گرافیتی{شفت/لوله/بلوکه /میله گرافیتی}
{تعمیر وباز سازی رزوه زنی انواع الکترود ونیپل گرافیتی}
تولید انواع بوته گرافیتی وقطعات گرافیتی{شفت/لوله/بلوک}
ساخت وتعمیر انواع کوره ها{انواع کوره های الومینیم (دایکست)کوره های عملیات حرارتی/ریلی واگنی /کوره های زمینی/
کوره های آزمایشگاهی /کوره های ذوب مس وبرنج/تعمیرات انواع کوره ها}
خرید انواع ضایعات الکترود {الکترود ونیپل وآند گرافیتی}
برای اطلاع بیشتر به سایت sales@rplia-co.ir
شماره تماس/09128871014مهندس اکبری
02832240609