آگهی آرسی
تماس بگیرید
شماره آگهی: 5468
آگهی آرسی
تخلیه اثاثیه منزل

توضیحات آگهی

تخلیه انواع بار از قبیل اثاثیه منزل با کارگر ماهر وبا سالم بودن وسایل