آگهی آرسی
تماس بگیرید
شماره آگهی: 6105
آگهی آرسی

توضیحات آگهی

با سلام
خرید و ساخت تانکر ورق سفید و سیاه
ساخت تانکر آب. تانکر سوخت. تانکر آتش نشانی. تانکر هوایی. تانکر ماشینی. تانکر چهار گوش
از لیتراژ 500 لیتر تا 50000 لیتر با اندازه ها و ورق مد نظر شما