آگهی آرسی
تماس بگیرید
شماره آگهی: 5076
آگهی آرسی
اعطای مدرک فنی و بین المللی

توضیحات آگهی

حجامت و زالو درمانی بلدی ؟
بادکش چطور؟
همه رو بلدی ولی مدرک نداری،تا مارو داری غم نداری
برای راهنمایی پیام بده